Vrienden van theater stoppen ermee!

 

Na meer dan vijftig jaar steun aan de Arnhemse toneelmakers heft de stichting zich op.

 

De donateurs van weleer zijn er niet meer. Het opgebouwde vermogen is geheel en al besteed aan het doel van de stichting. De laatste jaren heeft het bestuur veel kleinschalige initiatieven kunnen steunen. Het bestuur heeft kritischer gekeken naar de aanvragen en het maximaal te doneren bedrag gehalveerd sinds de coronajaren. Hierdoor was het mogelijk om een nog groter aantal belangrijke initiatieven te kunnen steunen.

 

Met genoegen kijkt het bestuur terug op de steun aan vele Arnhemse theater- en dansinitiatieven. Bijvoorbeeld op vele malen steun aan Theater het Hof, een substantiële bijdrage aan de verbouwing van Theater aan de Rijn, vele malen steun aan Theater Oostpool  (tg Oostpool) en aan Theater van het Oosten. Steun voor de Arnhemse Toneelschool, voor Theatergezelschap Keesen&Co, Theaterwerkplaats Generale Oost, en vele andere prachtige initiatieven die er toe doen en er toe deden.

 

Er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden, per heden (maart 2023).

 

Wij wensen alle makers in Arnhem alle liefs en goeds en hopen jullie nog vaak te ontmoeten bij een voorstelling.

 

Mede namens alle oud-bestuursleden,

 

Mary Ribbers-Kobus, voorzitter / secretaris

Sara van Deelen, penningmeester / publiciteit