Donateur worden


U kunt het theater in Arnhem steunen door een bedrag over te maken op 

 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Mary Ribbers-Kobus (voorzitter) via telefoonnummer: 06-40099769 of e-mail: info@vriendenvantheater.nl.

 

Projectondersteuning

Is uw organisatie op zoek naar financiële ondersteuning van een theaterproject In Arnhem? Wellicht kan de Stichting Vrienden van theater ondersteuning bieden. Wij realiseren ons dat veel theatermakers door de maatregelen  in verband met het Coronavirus in de problemen komen. De Stichting krijgt veel aanvragen binnen. Het bestuur  heeft besloten  de maximale bijdrage per toegekende aanvraag te beperken tot 2.500 euro en elke aanvraag zorgvuldig te beoordelen op andere bronnen van inkomsten en of subsidie. 

Vanwege de vele aanvragen is het beschikbare budget voor dit jaar al overschreden. Nieuwe aanvragen kunnen voorlopig niet in behandeling worden genomen.