Donateur worden


U kunt het theater in Arnhem steunen door een bedrag over te maken op 

 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Mary Ribbers-Kobus (voorzitter) via telefoonnummer: (026) 351 59 24 of e-mail: info@vriendenvantheater.nl.

 

Projectondersteuning

Is uw organisatie op zoek naar financiële ondersteuning van een theaterproject In Arnhem. Wellicht kan Stichting Vrienden van Theater een bijdrage leveren. Voor een aanvraag kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier.